تقسیم بندی لوله ها طبق استاندارد API 5L / ISO 3183

17/07/17 2

لوله های تولید شده براساس استاندارد API 5L در دو سطح PSL-1 و PSL-2 طبقه بندی می گردند. PSL مخفف Product Specification Level است. تفاوت كاربردی آنها به شرح ذیل می باشد: لوله PSL-1: 1-الزامات مشترك استاندارد API 5L برای تمامی فولادها میسر می باشد. 2-گرید(Grade) اینگونه لوله ها از