تقسیم بندی لوله ها طبق استاندارد API 5L / ISO 3183

17/07/17 2

لوله های تولید شده براساس استاندارد API 5L در دو سطح PSL-1 و PSL-2 طبقه بندی می گردند. PSL مخفف Product Specification Level است. تفاوت كاربردی آنها به شرح ذیل می باشد: لوله PSL-1: 1-الزامات مشترك استاندارد API 5L برای تمامی فولادها میسر می باشد. 2-گرید(Grade) اینگونه لوله ها از

لیست کامل موسسات تدوین استاندارد مهندسی

17/03/26 0

Standard/Website Standard Issuing Organization AGA American Galvanizers Association www.galvanizeit.org AISC American Institute of Steel Construction www.aisc.org AISI American Iron and Steel Institute www.steel.org ANSI American National Standards Institute www.ansi.org API American Petroleum Institute www.api.org ASME American Society for Mechanical Engineers www.asme.org ASNT American Society for Nondestructive Testing www.asnt.org ASTM American