اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع

17/03/10 0

اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ در محل دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد. دانشگاه علم و صنعت ایران مهلت ارسال زود هنگام مقاله: ۲۰ فروردین پایان مهلت ارسال مقاله: ۲۰ اردیبهشت پایان زمان ثبت نام کارگاه ها: ۲۰