چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران (IRNDT 2017)

17/02/12 0

چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی آزمون‌های غیرمخرب ایران (IRNDT 2017) امسال با تشکیل نشست‌ها و میزگردهای تخصصی با حضور مدیران ارشد و متخصصین صنعتی کشور، در تاریخ 8 و 9 اسفندماه در محل هتل المپیک تهران برگزار می‌شود. ایران، تهران، هتل المپیک 8 و 9 اسفند 95 برخی برنامه های