استخدام پاره وقت بازرس در 14 استان کشور – 26 فروردین 96

17/04/15 0

یک شرکت بازرسی فنی جهت همکاری پاره وقت، به تعدادی بازرس مجرب در زمینه تجهیزات و متریال صنایع نفت و گاز نیازمند می باشد. محل کار: خراسان، تبریز، ایلام، مازندران، زنجان، قزوین، اراک، اردبیل، کرمانشاه، کرمان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان. ارسال رزومه به:  inspection1395@gmail.com     یک شرکت تولیدی معتبر