معرفی کانال تلگرامی مهندسی خوردگی

17/03/16 0

کانال تلگرامی مهندسی خوردگی جهت پوشش رویدادها و اخبار مختلف مانند کنفرانس‎ها، دوره‎های آموزشی و نمایشگاه‎های مربوط به مهندسی مواد و خوردگی و همچنین اطلاعات علمی و تخصصی فعالیت می‎کند. توصیه می‎شود با عضویت در این کانال از اطلاعات به روز آن استفاده نمایید. برای عضویت در کانال مهندسی خوردگی