۳۰ سال کار پیوسته در خلیج فارس، چشم‌انداز آینده شرکت‌های فراساحلی

17/04/05 0

معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران، با بیان این که با برنامه های پیش بینی شده به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، بازارهای کاری جدیدی برای شرکت‌های فراساحلی فراهم خواهد شد، گفت: با وجود افت و خیزهای بوجود آمده در صنعت نفت کشور در سالهای

ورود نخستین شناور فراورشی (پالایشگاه) خاورمیانه به آبهای ایران

17/02/12 0

به گزارش “مهندسی خوردگی“؛ نخستین کشتی فراورشی خاورمیانه، بامداد (٢٢ بهمن ماه) وارد آب های سرزمینی ایران در خلیج فارس شد و هم اکنون به سمت موقعیت خود در حوزه لایه نفتی پارس جنوبی در حرکت است. رهام قاسمی، مدیرعامل شرکت توسعه پتروایران از ورود نخستین شناور فراورشی خاورمیانه به