افزایش مقاومت به خوردگی لوله‌های گاز با پوشش‌های نانومتری محققان کشور

17/07/19 0

به منظور پوشش‌دهی لوله‌های گاز پژوهشگران موسسه‌ پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش با استفاده از موادی دوستدار طبیعت پوشش‌هایی نانومتری عرضه کردند که اعمال آن بر سطح فلز موجب افزایش مقاومت به خوردگی خواهد شد. چسبندگی پوشش پلیمری به سطح فلز ویژگی مهمی است که بر عملکرد حفاظتی

حفاظت از خوردگی مواد با استفاده از فناوری نانو

17/02/12 0

خوردگی معمولاً در سطح مواد رخ داده و به واسطه واکنش با محیط، سبب تخریب آنها می‌گردد. راه‌های مختلفی جهت کاهش نرخ خوردگی و بهبود طول عمر مواد و وسایل وجود دارد؛ برخی روش‌هایی که امروزه به‌کار گرفته شده‌اند، شامل استفاده از موادی می‌شوند که با استفاده از فناوری‌نانو ساخته

جوش دادن نانولوله‌ها با استفاده از اتصالات فلزی

17/02/12 0

یک گروه تحقیقاتی متشکل از کشورهای آمریکا، ژاپن و فرانسه، تصادفاً هنگام تابش پرتوهای متمرکز میکروسکوپ الکترونی به نانولوله‌های چند‌جداره‌ای ـ که قبلاً ذرات ریز فلزی داخل آنها رسوب داده شده بود ـ راهی را برای جوش دادن نانولوله‌های کربنی به ذرات فلزی و ایجاد اتصالات الکترونیکی نانومقیاس جدید یافتند.