آگهی مناقصه: انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی – شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

17/07/13 0

نوع فراخوان آگهی مناقصه حوزه فعالیت فراخوان   امور بازرسی نوع برگزاری یک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ريال برآورد مالی 241355571384 تاريخ بازگشايی پاکات 3 / 6 / 1396 مهلت ارسال پيشنهاد 2 / 6 / 1396 مهلت دریافت اسناد 19/ 5/ 1396 تاريخ اعتبار پيشنهاد 19/ 8/

آگهی مناقصه: خريد لوله فولادی ۶ و ۸ اينچ – شرکت گاز لرستان

17/04/16 0

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۶ نوع انتشار فراخوان نوع فراخوان دعوتنامه حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا نوع برگزاری دو مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ريال برآورد مالی 15680000000 تاريخ بازگشايی پاکات ۱۱ / ۲ / ۱۳۹۶ مهلت ارسال پيشنهاد ۱۰