نمایشگاه فلزکاری و ماشین ابزار بانکوک (METALEX)

17/03/13 0

نمایشگاه فلزکاری و ماشین ابزار بانکوک (METALEX) بزرگترین نمایشگاه و كنفرانس بین المللی تجاری فناوری های ماشین ابزار و فلزكاری منطقه آسه آن است. این دوره استثنایی از بزرگترین رویداد فلزكاری منطقه آسه آن آماده است تا مركز تبادل و اشتراك فناوری، دانش، تجربه، ایده ها و فرصت های تجاری