موازی‌کاری در حوزه استاندارد، مانعی بر سر راه صادرات است

17/02/13 0

به گزارش مهندسی خوردگی، از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعی امروز(دوشنبه) در نشستی در اتاق ایران با حضور نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد، افزود: موازی کاری در حوزه استاندارد گاهی مردم را دچار سردرگمی و گاهی مشکلاتی را در بخش تصمیم‌گیری ایجاد می کند. رئیس