معاون شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد: عمده وسایل بازی‌ مهدها و پارک‌ها غیر استاندارد است

17/02/13 0

معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با اشاره به اینکه عمده تجهیزات بازی در پارک‌های بازی و مهدکودک‌ها استاندارد نیستند، اظهار کرد: اخذ گواهینامه استاندارد برای تجهیزات در شهرهای بازی باید مدنظر قرار گیرد. به گزارش مهندسی خوردگی به نقل از ایسنا، سعید تاجیک با اشاره به اینکه ۱۱