آگهی مناقصه: خريد لوله فولادی ۶ و ۸ اينچ – شرکت گاز لرستان

17/04/16 0

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۶ نوع انتشار فراخوان نوع فراخوان دعوتنامه حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا نوع برگزاری دو مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ريال برآورد مالی 15680000000 تاريخ بازگشايی پاکات ۱۱ / ۲ / ۱۳۹۶ مهلت ارسال پيشنهاد ۱۰