استخدام مهندس مواد و خوردگی در عسلویه – 17 خرداد 96

17/06/08 0

یک شرکت پیمانکاری از کارشناس برق یا متالورژی آشنا به سیستمهای حفاظت کاتدیک، با حداقل 3 سال سابقه فعالیت کارگاهی جهت فعالیت در پروژه های در دست اجرا در عسلویهدعوت به همکاری می نماید: فكس 88715856 ایمیل: info@payeshco.com

استخدام در کارگاه عسلویه – 11 اردیبهشت 96

17/05/01 0

یک شرکت پیمانکاری جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارگاه منطقه عسلویه نیازمند پرسنل به شرح زیر می‎باشد: سرپرست دفتر فنی مکانیک مستقر در کارگاه (مهندس مکانیک) سرپرست کنترل کیفی مستقر در کارگاه (مهندس مکانیک یا متالورژی) حداقل 15 سال تجربه کار مفید و مرتبط مورد نیاز است. شماره فکس