استخدام مهندس مکانیک، صنایع،شیمی و بازرس در جنوب کشور – 11 مرداد 96

17/08/02 0

یک شرکت پیمانکاری، جهت کار در جنوب کشور به افراد ذیل نیاز دارد: 1- مهندس مکانیک با تخصص دفتر فنی پایپینگ با 3 سال سابقه کار 2- مهندس صنایع جهت کنترل پروژه پایپینگ 3- مهندس مکانیک یا شیمی جهت کنترل کیفیت جوش و رنگ پایپینگ 4- بازرسی ایمنی با 2