ترجمه استاندارد ASTM G5-1999

ASTM G5- Standard Reference Test Method for Making Potentiostatic and Potentiodynamic Anodic Polarization Measurements

مرجع روش آزمون استاندارد برای اندازه گیری پولاریزاسیون های آندی پتانسیواستاتیک و پتانسیودینامیک

برای انجام انواع آزمون های خوردگی پتانسیو استاتیک و پتانسیو دینامیک، نیاز به استاندارد مشخصی جهت نوع چیدمان یا ستاپ ابزار آزمون ضروری است. دستورالعمل آزمون ASTM G5 نحوه انجام آزمون، تجهیزات و لوازم مورد نیاز را تشریح کرده و در پیوست به انحرافات از منحنی پلاریزاسیون استاندارد و برخی ملزومات دیگر پرداخته است.

فرمت دانلود: PDF (17 Pages)

80.000 ریال – خرید

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند