لیست کامل استانداردهای ASME

انجمن مهندسان مکانیک آمریکا (American Society of Mechanical Engineers) و به اختصار به آن ASME گفته می شود، یک انجمن علمی مهندسی با تمرکز در زمینهٔ مهندسی مکانیک است.

این انجمن در سال ۱۸۸۰ برای تدوین استاندارد دیگ های بخار بنیان گذاشته شد. امروزه این موسسه در راستای اهدای کمک مالی، برای توسعه تکنولوژی و توسعه نیروی انسانی به منظور بهبود افزایش کیفیت زندگی بشر فعال می‌باشد. این موسسه یکی از بزرگترین ناشران مجلات علمی و تخصصی می باسد و همه ساله تعداد زیادی همایش تخصصی و حرفه ای در زمینه های مختلف مهندسی مکانیک برگزار می کند. ASME بیش از ۱۳۰٬۰۰۰ نفر عضو در ۱۵۸ کشور دنیا دارد.

انجمن مهندسان مکانیک آمریکا یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌هایی است که دست به تدوین استاندارد زد. این انجمن بالغ بر ۶۰۰ استاندارد و آیین‌نامه نوشته است، شامل استانداردهایی در زمینه دیگ بخار و مخازن تحت فشار، آسانسورها، اندازه‌گیری جریان سیالات در کانال‌های بسته، جرثقیل‌ها، ابزار دستی و ماشینی.

لیست کامل استاندارد ASME 2013:

ASME B16.11-2011: Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded
ASME B16.1-2010: Gray Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings Classes 25, 125, and 250
ASME B16.12-2009: Cast Iron Threaded Drainage Fittings
ASME B16.15-2011: Cast Copper Alloy Threaded Fittings Classes 125 and 250
ASME B16.18-2012: Cast Copper Alloy Solder Joint Pressure Fittings
ASME B16.20-2012: Metallic Gaskets for Pipe Flanges Ring-Joint, Spiral-Wound and Jacketed
ASME B16.21-2011: Nonmetallic Flat Gaskets for Pipe Flanges
ASME B16.22-2012: Wrought Copper and Copper Alloy Solder-Joint Pressure Fittings: not latest
ASME B16.25-2012: Buttwelding Ends
ASME B16.34-2013: Valves Flanged, Threaded and Welding End
ASME B16.48-2010: Line Blanks
ASME B16.5-2013: Pipe Flanges and Flanged Fittings
ASME B16.9-2012: Factory Made Wrought Buttwelding Fittings
ASME B30.20-2003 Below the hook Lifting Devices
ASME B31.1 2012: Power Piping
ASME B31.3: 2012: Process Piping
ASME B31.4 2012: Pipeline Transportation Systems for Liquid and Slurries
ASME B31.5-2013: Refrigeration Piping and Heat Transfer Components
ASME B31.8-2012: Gas Transmission and Distribution Piping Systems
ASME BPE-2012: Bioprocessing Equipment
ASME BPVC Code Cases-2013: Boilers and Pressure Vessels
ASME BPVC Section I-2013: Rules for Construction of Power Boilers
ASME BPVC Section II-2013: Materials-Part A-Ferrous Materials Specifications (Vol 1 of 2)
ASME BPVC Section II-2013: Materials-Part A-Ferrous Materials Specifications (Vol 2 of 2)
ASME BPVC Section II-2013: Materials-Part B-Nonferrous Material Specifications
ASME BPVC Section II-2013: Materials-Part C-Specifications for Welding Rods Electrodes and Filler Metals
ASME BPVC Section II-2013: Materials-Part D-Properties-(Metric)
ASME BPVC Section III-2013: Rules for Construction of Nuclear Facility Components-Division 1-Subsection NB-Class 1 Components
ASME BPVC Section III-2013: Rules for Construction of Nuclear Facility Components-Division 1-Subsection NC-Class 2 Component
ASME BPVC Section III-2013: Rules for Construction of Nuclear Facility Components-Division 1-Subsection ND-Class 3 Components
ASME BPVC Section III-2013: Rules for Construction of Nuclear Facility Components-Division 2-Code for Concrete Containments
ASME BPVC Section III-2013: Rules for Construction of Nuclear Facility Components-Divison 3-Containments for Transportation & Storage of Spent Nuclear Fuel & High Level Radioactive M
ASME BPVC Section III-2013: Rules for Construction of Nuclear Facility Components-Divison 3-Containments for Transportation & Storage of Spent Nuclear Fuel & High Level Radioactive Material & Waste
ASME BPVC Section III-2013: Rules for Constructions of Nuclear Facility Components-Subsection NCA-General Requirements for Division 1 and 2
ASME BPVC Section IV-2013: Rules for Construction of Heating Boilers
ASME BPVC Section IX-2013: Welding, Brazing, and Fusing Qualifications
ASME BPVC Section V-2013: Nondestructive Examination
ASME BPVC Section VI-2013: Recommended Rules for the Care and Operation of Heating Boilers
ASME BPVC Section VII-2013: Recommended Guidelines for the Care of Power Boilers
ASME BPVC Section VIII-2013: Rules for Construction of Pressure Vessels-Division 1
ASME BPVC Section VIII-2013: Rules for Construction of Pressure Vessels-Division 2-Alternative Rules
ASME BPVC Section VIII-2013: Rules for Construction of Pressure Vessels-Division 3-Alternative Rules for Construction of High Pressure Vessels
ASME BPVC Section X-2013: Fiber-Reinforced Plastic Pressure Vessels-new
ASME BPVC Section X-2013: Fiber-Reinforced Plastic Pressure Vessels-old
ASME BPVC Section XII-2013: Rules for Construction and Continued Service of Transport Tanks
ASME BTH-1–۲۰۰۵
ASME BTH-1-2008-Design-of-Below-the-Hook-Devices
ASME PTB-3-2013: Section VIII-Division 2 Example Problem Manual
ASME PTB-4-2013: Section VIII-Division 1 Example Problem Manual
ASME PTB-5-2013: Section VIII-Division 3 Example Problem Manual
ASME PTB-6-2013: Guidelines for Strain Gaging of Pressure Vessels Subjected to External Pressure Loading in the PVHO-1 Standard