دانلود ترجمه استاندارد ASTM E1820

استاندارد ASTM E1820 (Standard Test Method for Measurement of Fracture Toughness) مربوط به الزامات روش اندازه گیری تافنس شکست یا چقرمگی می‎باشد.

1- حوزه کاری

1-1- این روش آزمون، روش ها و دستورالعمل های لازم برای تعیین چقرمگی شکست مواد فلزی با استفاده از پارامترهای زیر را پوشش میدهد؛ K، J و CTOD (δ). چقرمگی را میتوان هم در قالب نمودار R و هم به صورت یک مقدار نقطه ای تعیین کرد. چقرمگی شکست اندازه گیری شده توسط این روش مربوط به حالت اول بارگذاری (mode I) میشود.

1-2- نمونه های توصیه شده عبارتند از: خمش تک لبه، [SE(B)]، فشار، [C(T)] و نمونه فشار دیسکی [DC(T)]. تمامی نمونه ها دارای شیار تیز شده توسط خستگی هستند.

1-2-1- ابعاد مختلف مورد نیاز نمونه با توجه به آنالیزهای چقرمگی شکست اعمال میشود. این دستورالعمل از طریق در نظر گرفتن سختی مواد، استحکام کششی و الزامات کیفیتی، فاصله سختی مواد تا سختی مطلوب را در نظر میگیرد.

1-3- مقادیر مندرج در استاندارد بر اساس SI هستند.

1-4- این استاندارد ادعای در نظر گرفتن تمامی مسائل ایمنی را ندارد. این وظیفه استفاده کننده است که الزامات داخلی برای ایمنی بیشتر طراحی کنی.

تبصره 1_ استاندارد های دیگر جهت تعیین چقرمگی شکست عبارتند از: E399 , E813 , E1152 , E1290 , E1737

فایل پیوست شامل ترجمه فارسی دقیق و فنی استاندارد ASTM E1820 است:

فرمت دانلود: word (24 Pages)

300.000 ریال – خرید

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند