ترجمه استاندارد ASTM G102 محاسبه مقادیر مربوط به خوردگی

Standard Practice for Calculation of Corrosion Rates and Related Information from Electrochemical Measurements

ترجمه استاندارد نحوه محاسبه نرخ خوردگی و اطلاعات مرتبط با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی” توسط مهندس مصطفی دزفولی انجام شده است. این استاندارد شامل روش های محاسبه جریان خوردگی، نحوه محاسبه اکی والان گرم مواد، نحوه محاسبه سرعت خوردگی و موارد کاربردی دیگری است. استفاده از این استاندارد برای مهندسان خوردگی که نیاز به استاندارد سازی گزارشات علمی و صنعتی خود را دارند بسیار ضروری و مفید است.

فرمت دانلود: pptx (21 Pages)

لینک دانلود (حجم: 5.8Mb)

قیمت: 10000 تومان

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند