خلاصه فارسی استاندارد API 570 2016

مؤسسه نفت آمریکا (API) بزرگترین انجمن تجاری نفت و گاز طبیعی آمریکایی می‌باشد. این انجمن مدعی است که نماینده ۶۵۰ شرکت تولیدی، پالایشی، توزیع و بسیاری از دیگر جنبه‌های صنعت نفت است. این انجمن ماموریت خود را ایجاد سیاست‌های عمومی تاثیر گذار برای حمایت از یک صنعت قوی و قابل دوام نفت و گاز طبیعی عنوان کرده است.

 استاندارد API 570 برای بازرسی ، تعمیر ، تغییرات لوله های فرایندی کاربرد دارد این استاندارد دارای 9 فصل و 4 ضمیمه می باشد.

 فصل 1: دامنه کاربرد (Scope)

فصل 2: مراجعی که در تدوین استاندارد API 570 استفاده شده است(Reference)

فصل 3: اصطلاحات و تعاریف (Term, Definition)

فصل 4: کارفرما سازمان و بازرسی فنی

فصل 5: بازرسی فنی و آزمون های مورد نیاز

فصل 6: دوره های بین بازرسی های فنی و آزمون ها

فصل 7: تحلیل داده های بازرسی فنی

فصل 8: روش های انجام تعمیر

فصل 9: بازرسی از لوله های مدفون

 چهار ضمیمه موبوطه نیز در خصوص مشخصات بازرس فنی مورد تایید API 570 ، دو مثال در خصوص سرعت خوردگی و عمر باقیمانده و چند مثال در خصوص روش های تعمیراتی عنوان کرده است.

فرمت دانلود: PDF (18 Pages) (خلاصه)

100.000 ریال – خرید

2دیدگاه برای خلاصه فارسی استاندارد API 570 2016

  1. سلام برام مقدورنیست پرداخت کنم به این روش لطفا برام بفرست یه شماره حساب هم بده که براتون واریز کنم
    استانداردAPI 570 وAPI574
    بازرس ضخامت سنجی هستم

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند