معرفی شرکت شما

به منظور معرفی شرکت های معتبر و حمایت از شرکت های نوپا، “مهندسی خوردگی” اقدام به اختصاص یک صفحه ویژه جهت معرفی هر شرکت نموده است. در این طرح رایگان، مدیران شرکت‎ها می‎توانند با ارسال مدارک و تکمیل اطلاعات لازم، رزومه و خدمات شرکت مطبوع خود را برای بازدیدکنندگان سایت مهندسی خوردگی نمایش دهند.

بدین منظور لازم است تا اطلاعات زیر را با عنوان ایمیل “ثبت اطلاعات شرکت …” به آدرس info[at]correng.ir ارسال نمایید:

  • آخرین آگهی روزنامه رسمی (تنها جهت تایید اصالت شرکت دریافت می شود)؛
  • عنوان شرکت؛
  • نام مدیرعامل؛
  • آدرس؛
  • وبسایت؛
  • تلفن؛
  • ایمیل؛
  • رزومه شرکت (حتما به صورت متن ارائه گردد)؛
  • توانمندی ها یا هرگونه متن تبلیغاتی دیگر.

همچنین در صورت نیاز به ویرایش صفحه، اطلاعات جدید را با عنوان ایمیل “اصلاح اطلاعات شرکت …” به آدرس فوق ارسال نمایید.