صفر تا صد توسعه میدان گازی کیش

تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز از میدان گازی کیش، تصفیه گاز در پالایشگاه کیش و تزریق آن به شبکه سراسری مصرف گاز داخلی کشور و ۱۱ هزار و ۳۰۰ بشکه میعانات گازی جهت صادرات از اهداف طرح توسعه میدان گازی کیش محسوب می‌شود.

به گزارش مهندسی خوردگی به نقل از ایسنا، حجم گاز درجای این میدان ۵۵.۵ تریلیون فوت مکعب با ضریب بازیافت ۷۰ درصد، حجم میعانات گازی درجای میدان ۵۱۴ میلیون بشکه و حجم گاز قابل استحصال ۳۸.۳ تریلیون فوت مکعب از سازندهای کنگان و دالان فوقانی است. میزان تولید گاز در فاز اول توسعه این میدان یک میلیارد فوت مکعب در روز معادل ۲۸.۳ میلیون مترمکعب و میعانات گازی ۱۱ هزار و ۳۰۰ بشکه در روز است.

تاریخ شروع پروژه توسعه میدان گازی شش اول فروردین‌ماه ۱۳۸۶ بوده و محل تامین اعتبار آن طبق ابلاغ مصوبه هیات مدیره نفت در ۲۵ آذرماه سال ۱۳۸۶ منابع داخلی در ۲۲ اسفندماه سال ۱۳۸۹ بیع متقابل در ۱۹ دی‌ماه سال ۱۳۹۰ ترکیب منابع داخلی و سایر منابع و در دوم آذرماه سال ۱۳۹۳ از سایر منابع اعتباری شرکت ملی نفت و بند «ق» تبصره قانون بودجه سال ۱۳۹۳ بوده است. مدت قرارداد طبق قرارداد مصوبه هیات مدیره نفت در ۲۵ آذرماه سال ۱۳۸۶، ۴۸ ماه، ۲۲ اسفندماه در ۱۳۸۹، ۵۲ ماه و ۲ آذرماه سال ۱۳۹۳، ۱۸ ماه است. مشاور اولیه این طرح از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ شرکت طرح و پالایش و مشاور کنونی از سال ۱۳۹۱ مشارکت سازه و نفت کیش است.

تاریخچه پیشرفت توسعه میدان گازی کیش

حفاری اولین چاه اکتشافی جهت ارزیابی پتانسیل هیدروکربوری افق آسماری، گروه بنگستان، خامی و دهرم در سال ۴۷ توسط شرکت اسکو و توقف آن به دلیل آبخیز بودن این مخازن حفاری تا عمق ۲۶۲۱ متری در سازند هیث بدون موفقیت پایان یافت. حفاری چاه شماره ۲ بعد از انجام عملیات لرزه نگاری شبه سه بعدی جهت ارزیابی گروه دهرم در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۸۳ و توقف آن در عمق ۴۴۰۹ متری در شازند فراقون به علت مشاهده آب در سال ۱۳۸۵ اتفاق افتاد.

توسعه میدان گازی کیش در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و توسعه میدان برای یک فاز براساس اطلاعات چاه شماره دو و اثبات وجود گاز میدان برای تامین گاز مصرفی استان‌های جنوبی و جنوب شرقی کشور و همچنین صادرات میعانات گازی به خارج از کشور و نیز تزریق گاز به میادین نفتی بود.

 طرح توسعه میدان گازی کیش مطابق مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران از سال ۸۶، با اختصاص بودجه ۲/۲ میلیارد دلار از محل منابع داخلی شرکت نفت و با هدف توسعه یک فاز و اجرای آن توسط شرکت مهندسی و توسعه نفت آغاز شد.   استراتژی شرکت ملی نفت ایران در نحوه تأمین مالی طرح و اجرای آن به صورت بیع متقابل از اواخر سال ۸۸ تغییر کرد و بودجه طرح از محل منابع داخلی و تأمین اعتبار توسط بانک ملت قطع شد.

واگذاری طرح طبق استراتژی بیع متقابل در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۸۸ ۸۸ به کنسرسیوم، پذیرش ۱۷ فقره و عدم پذیرش ۱۳ فقره از قراردادها توسط شرکت KOGC و اختتام این قراردادها، ملغی شدن قرارداد بیع متقابل با شرکت KOGC  به دستور وزیر نفت در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۳۹۰ به منظور جلوگیری از هزینه و خسارات بیشتر و به علت عدم تامین مالی پروژه ها از سوی شرکت KOGC و مشکلات متعدد در مدیریت و نظارت بر ا جرای و قراردادهای واگذار شده، اخذ ابلاغ مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران مبنی بر اجرای طرح از طریق شرکت مهندسی و توسعه نفت با تغییر روش تأمین مالی و اجرا از بیع متقابل به ترکیبی از منابع داخلی و سایر منابع، زمانبندی ۳۸ ماهه و بودجه باقیمانده از سقف بودجه مصوب به مبلغ ۱، ۶۲۱ میلیون دلار در تاریخ ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۰، امضاء موافقت نامه همکاری (HOA)  با مشارکت فراب، ناردیس و ناموران در خصوص توسعه پالایشگاه گازی کیش (فاز ۱) در ۲۶ اسفند ۹۰ و ابلاغ شروع به کار در پنجم اردیبهشت ۹۱  و تمدید آن تا ۲۹ اسفند ۹۱ مطابق ابلاغ مصوبه هیئت مدیره نفت، خاتمه مذاکرات قراردادی Finance Service Contract با مشارکت ناردیس و ارسال پیش نویس قرارداد به امور حقوقی شرکت نفت و متن جهت بررسی و تأیید نهایی، با توجه به عدم تأمین مالی توسط پیمانکار طرف HOA و همچنین منقضی شدن آن، نسبت به اعلام عدم هزینه و منقضی نمودن HOA اقدام شد، تصویب سناریو برتر اجرای طرح توسط وزیر در ۱۴ دی ۹۲، اخذ ابلاغ مصوبه هیئت مدیره نفت در دوم آذر ۹۳ بر مبنای تأیید سناریوی برتر اجرای طرح توسعه میدان کیش در یک فاز در جلسه ۳۰ فروردین ۹۳ درحضور مقام عالی وزارت با درنظر گرفتن حداقل هزینه‌ها جهت تولید روزانه ۱۰۰۰ میلیون فوت مکعب گاز شیرین و ۱۱۳۰۰ بشکه میعانات گازی تثبیت شده طی ۱۸ ماه

بودجه و هزینه طرح

حفاری دو حلقه چاه توصیفی و تهیه طرح توسعه میدان، حفاری ۱۲ حلقه چاه خشکی، طراحی تاسیسات فراورش، انتقال گاز و میعانات گازی و نظارت بر اجرای طرح، تاسیسات پالایشگاهی و خطوط انتقال گاز و نیروگاه و تسهیل اراضی، خدمات مشاوره با مدیریت طرح، احداث تاسیسات فراورش و انتقال مورد نیاز فاز یک به طور کلی جمعا ۲۲۰۶.۵۵ دلار و ۴۹۹۱۵۲۹۳ ریال و در سال ۱۳۹۵، ۵۷.۳۸ دلار و ۶۸۷۹۴۴ ریال اعتبار مصوب توسعه میدان گازی کیش است.

هزینه که از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای حفاری دو حلقه چاه توصیفی و تهیه MDP میدان تامین می‌شود شامل حفاری ۱۲ حلقه چاه خشکی، طراحی تاسیسات فراورش، انتقال گاز و میعانات گازی و نظارت بر اجرای طرح، تاسیسات پالایشگاهی و خطوط انتقال گاز و نیروگاه و تسهیل اراضی، خدمات مشاوره و مدیریت طرح و احداث تاسیسات فراورش و انتقال مورد نیاز فاز یک به طور کلی ۱۶۶.۸۶ دلار و ۴۰۰۶۵۰۸ ریال و در سال ۱۳۹۵، ۹.۱۹۵ دلار و ۲۴۹۸۶۵ ریال بوده است.

این امار براساس گزارش امور مالی طی نامه شماره ۱۱۵۱۲ تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ تهیه شده است.

آخرین وضعیت قراردادهای منعقد شده و در شرف انعقاد فاز یک

حفاری چاه‌های توصیفی شامل کیش ۳ که خاتمه یافت. کیش ۴ که در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ با رعایت مهلت ۳۰ روزه خاتمه قرارداد به پیمانکار اعلام شد و طبق اعلام مصوبه دو آذرماه سال ۱۳۹۶ اجرای این طرح به فازهای بعد موکول شد و انجام آزمایشات آنالیز مغزه و سیال مخزن چاه شماره ۳ خاتمه یافت.

حفاری چاه‌های خشکی که شامل حفاری ۱۲ حلقه چاه و یک حلقه چاه موجود در جزیره کیش بوده که تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شد و ساخت دو دستگاه PONY BASE که خاتمه یافت.

در مورد قراردادهای سطح‌الارضی شامل تجهیزات پالایشگاهی و خطوط انتقال گاز و نیروگاه سیکل ترکیبی که طراحی تاسیسات فراورش و انتقال گاز در سطح FEED در ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۰ به قرارداد مذکور خاتمه داده شد.

احداث تاسیسات فرآیندی کلاسترها و خط لوله زمینی تا تاریخ ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۵ تمدید شد. احداث خط لوله دریایی و گوی شناور با پیمانکار در زمان اتمام قرارداد تسویه شد. احداث خط لوله زمینی ۵۶ اینچ در مرحله خاتمه پیمان و برگزاری مناقصه جهت باقی مانده کار قرار دارد.

تکمیل عملیات خط لوله زمینی ۵۶ اینچ در مرحله برگزاری مناقصه جهت باقی مانده کار است. مصوبهنیروگاه برق ترک شریفات شده و مشاور MS تا پایان مهرماه ۱۳۹۶ جهت پیگیری در حال انجام است.

پروژه‌های باقی‌مانده در میدان گازی کیش

عدم شروع کار در ساحل گرزه علی رغم امکان شروع عملیات اجرایی در این منطقه، توقف عملیات اجرایی در جزیره کیش به علت عدم پوشش لوله، عدم شروع فعالیت‌های اجرایی در دریا به علت عدم تامین کالا تاکنون، عدم شروع مناقصه تامین گوی شناور بارگیری، اتمام عملیات جابه‌جایی مرجان‌هاَ، ممانعت‌های سازمان منطقه آزاد کیش از انجام فعالیت‌ها از کاستی‌های پروژه توسعه میدان گازی کیش محسوب می‌شود.

همچنین عملیات اجرایی بسیار کمی در زمینه حفاری انجام شده که بدون اخذ دستور کار و حضور نظارت کارگاهی بوده است.

منابع داخلی توسعه میدان گازی کیش

آماده سازی کلاسترها (جهان پارس)، احداث انبارهای کیش (توان شرق)، محصورسازی اراضی پالایشگاه (فرافن زاگرس)، جابه‌جایی خط انتقال برق (شرکت برق استان هرمزگان)، محصور سازی ارزی کیش (رامپکو) و جابه‌جایی جاده موجود در اراضی اختصاص یافته به پالایشگاه (بوستان راه)   تا پایان سال   ۱۳۸۸ خاتمه یافت.

انتخاب مشارکت سازه و نفت کیش جهت انجام خدمات مشاور در بخش‌های فتح‌الارضی و تحت‌الارضی سه فاز که در پنج اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ آغاز شد.

اخذ ابلاغ هیات مدیره نفت در خصوص افزایش اعتبار مشاور طرح از ۲۱۰ میلیارد ریال به ۳۹۳ میلیارد ریال، خاتمه فعالیت‌های مهندسی FEED براساس سناریوی جدید، ابلاغ شروع به کار پروژه احداث خطوط لوله دریایی و گوی شناور بارگیری در نهم دی‌ماه سال ۱۳۹۳، ابلاغ شروع به کار پروژه احداث تاسیسات فرآیندی کلاسترها و خطوط لوله خشکی در جزیره کیش در ۲۶ آذرماه سال ۱۳۹۳، واگذاری خدمات بازرسی فنی و خوردگی فلزات و بازرس شخص ثالث به شرکت تکنیکو، اخذ مجوز ترک تشریفات هیات دولت جهت ساخت نیروگاه توسط شرکت مپنا  (مبلغ قرارداد ۴۲ میلیون یورو و مدت اجرا ۱۰ ماه است).، اخذ مجوز ترک تشریفات هیات دولت جهت افزایش ۴۰ میلیون یورو به قرارداد شرکت ملی حفاری جهت خرید کالاهای اضافی حفاری، امضای CA و MOU به طور جداگانه با شرکت‌های شل، شرکت صانع، قدیر و گازپروم و انجام مذاکرات جهت واگذاری توسعه میدان (در انتظار دریافت پیشنهادات فنی و مالی) منابع مورد نظر برای توسعه میدان گازی کیش محسوب می‌شوند.

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند