انتشار شماره 22 فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی

فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره 12(پیاپی 22ـ سال ششم)، زمستان 1395، منتشر شد.

صاحب امتیاز: انجمن خوردگی ایران
مدیر مسئول: دكتر جابر نشاطی (دکتر هادی عادل خانی)
سردبیر: دكتر محمدعلی گلعذار

مقالات چاپ ‌شده در این شماره:

□ تأثیر یون فلوئوراید بر حفره‌دار شدن سیم‌های ارتودنسی NiTi و NiTiNb در محلول کلراید
ـ راضیه توسلیان، مصطفی میرجلیلی، محمد هادی مؤید

 

□ بررسی رفتار خوردگی پوشش سرامیکی ایجاد شده به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما‌یی روی زیرلایه تیتانیم خالص در محیط شبیه‌ساز بدن
ـ مسعود رکنیان، آرش فتاح‌الحسینی، سید‌امید گشتی

 

□ بررسی تاثیر حرارت ورودی بر روی مقاومت به خوردگی لایه روکشی فولاد زنگ‌نزن با استفاده از فرآیند جوشکاری قوس الکترود تنگستن و گاز محافظ
ـ اسماعیل جعفری، پژمان نیرومند

 

□ بررسی پوشش‌های چندمرحله‌ای اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمائی بر روی تیتانیوم برای کاربردهای پزشکی
ـ سمیرا احمدنیا، سپیده علی‌اصغری، محمد قربانی

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند