آگهی مناقصه: پروژه انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات شرکت گاز استان زنجان

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای )

به گزارش مهندسی خوردگی، شرکت گاز استان زنجان در نظر دارد پروژه انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات شرکت گاز استان زنجان را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید :

الف ) شرح مختصر کار :

 • انجام نشت یابی از تاسیسات ( خط تغذیه و شبکه توزیع و … ) به طول تقریبی 5400 کیلومتر در مدت قرارداد .
 • انجام نشت یابی انشعابات خانگی به تعداد 1711428 انشعاب در مدت قرارداد .
 • انجام نشت یابی از ایستگاهها بطول تقریبی 1550 کیلومتر .
 • مدت قرارداد 365 روز

ب ) شرایط متقاضی :          

 • دارا بودن توانمندی مالی ومدیریتی اجرای پروژه
 • ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مبلغ .350.000.000 ریال ( به  حروف سیصدو پنجاه میلیون ریال ) شامل یکی ازانواع ذیل:
 • ضمانتنامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
 • واریز وجه نقد (واریز به حساب شماره  2174632404004  بانک ملی شعبه سعدی زنجان بنام شرکت گاز زنجان ).
 • ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.
 • اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).
 • وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.
 • ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
 • دارا بودن رتبه 5 ( پنج ) و بالاتر در رشته تاسیسات و تجهیزات ، یا دارای حداقل سابقه یک کار مرتبط با موضوع مناقصه و یا شرکتهای خدماتی که در اساسنامه آنها انجام خدمات فنی درج شده باشد .

ج ) محل زمان و مهلت تکمیل و تحویل مدارک :

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سایت شرکت گاز استان زنجان به آدرس WWW.nigc-zanjan.ir
( بخش مناقصه و مزایده )
نسبت به اعلام آمادگی ، دریافت و تکمیل اسناد مناقصه طبق زمانبندی زیر اقدام فرمایند .

– مهلت دریافت اسناد مناقصه : 23/12/95 لغایت 28 /12/95

– مهلت عودت  اسناد مناقصه : تا ساعت 12 یکشنبه مورخ 20/01/96

– زمان تاریخ بازگشایی :  یکشنبه مورخ 20/01/96

– هزینه دریافت اسناد مناقصه به مبلغ :  500.000  ریال (به حروف :پانصد هزار ریال)

و ) مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن33146225-024 واحد تنظیم پیمان شرکت گاز استان زنجان  تماس حاصل فرمایند .

** ضمناً هزینه درج آگهی ( هر دو نوبت ) بعهده برنده مناقصه می باشد .

بدیهی است تکمیل و ارائه مدارک مناقصه هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد نمود .

“روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان”

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند