فصلنامه زنگ انجمن خوردگی

انجمن خوردگی ایران با هدف انتشار آخرین یافته‌های علمی كاربردی در جهت ارتقاء سطح دانش خوردگی، گسترش تحقیقات و برقراری ارتباط هرچه بیشتر به‌منظور آشنایی مسئولین و صاحبان صنایع، اساتید دانشگاه‌ها، كارشناسان و پژوهشگران، نشریه انجمن را بصورت فصلنامه و به‌نام “زنگ” منتشر نموده است.

بطور کلی انتشار نشریه زنگ اهداف مختلفی را بر مبنای رویکرد علمی (شامل ارتقاء سطح علمی خوانندگان، برطرف نمودن سوالات و نیازهای تخصصی خوانندگان در مسائل مختلف خوردگی، بروز نگهداشتن اطلاعات خوردگی خوانندگان و تبادل تجربیات خوردگی)، رویکرد اطلاع‌رسانی (شامل اطلاع‌رسانی در سطوح داخلی و خارجی)، رویکرد انگیزشی و ترویجی، رویکرد ارتباطی و رویکرد توسعه‌ای دنبال می‌كند.

لازم به یادآوری است از آنجا که فصلنامه زنگ، یک مجله تخصصی علمی بوده و از سوی یک انجمن علمی به‌دست متخصصین می‌رسد، طبیعی است اهداف علمی آن غالب بر دیگر رویکردها باشد. دست‌اندركاران فصلنامه زنگ درصدد هستند تا با افزودن بخش‌های مفید دیگر به بخش‌های قبلی،‌ سطح كیفی آنرا ارتقاء بخشند.

مدیر مسئول: دكتر هادی عادل خانی

سردبیر: مهندس احمدرضا بحرانی

 

آخرین شماره منتشر شده:شماره 67

 

دانلود شماره 66 و 67