نشریه علوم و مهندسی سطح

نشریه علوم و مهندسی سطح نمایه شده در ISC، تنها نشریه علمی پژوهشی در زمینه مهندسی سطح است که مورد تائید همکاران محترم پژوهشی در دانشگاه و صنعت می باشد. اعضای هیات تحریریه که از توانمندترین اعضای هیات علمی دانشگاههای برتر به اعتبار این نشریه افزوده است. توسعه فعالیتهای علمی در زمینه مهندسی سطح و دستاوردهای برجسته در این زمینه، نشریه علوم و مهندسی سطح را کمک نموده است که به عنوان ارگان جامع فعالیتهای مهندسی سطح تلقی گردد.

صاحب امتیاز: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
مدیر مسئول: دکتر حسین ادریس
سردبیر: دکتر مهدی صالحی

 

  • اهداف و چشم انداز

 نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی سطح در راستای توسعه مرزدانش علم و مهندسی سطح و بر اساس ماموریت تعریف شده توسط  انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران با نگاه فرامنطقه ای، ملی و فرا ملی مبادرت به انتشارات مقالات کیفی در زمینه تخصصی مهندسی سطح می نماید. در این راستا نشریه با توجه به ماهیت پژوهشی خود در نظر دارد با ارائه دستاوردهای برجسته همکاران محقق به عنوان یک مرجعیت علمی به روز فعالیت نماید. حضور در بین نشریات معتبر بین المللی با مرجعیت بالا از موارد چشم انداز نشریه علمی پژوهشی مهندسی سطح است.

  • هیئت تحریریه
دکتر فخرالدین اشرفی زاده استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر اعظم ایرجی زاده استاد، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمد ابراهیم بحرالعلوم استاد، دانشگاه شیراز
دکتر عبدالحمید جعفری دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر محمود حیدر زاده سهی استاد، دانشکده فنی دانشگاه تهران
دکتر علیرضا صبور روح اقدم دانشیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد حسین فتحی استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر عباس کیان وش استاد دانشکده فنی دانشگاه تبریز
دکتر فرزاد محبوبی دانشیار دانشکده مهندسی معدن و مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر علیرضا مشفق استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
دکتر رضا مظفری نیا دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر سید محمد موسوی خویی دانشیار دانشکده مهندسی معدن و مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر سید مهران نحوی استادیار، پژوهشکده فولاد دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر ساسان یزدانی استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

آخرین شماره منتشر شده:شماره پیاپی 20، تابستان 1395

دانلود شماره های پیشین:

1-3- موجود نیست

4- شماره 4، تابستان 1386

5- شماره 5، تابستان 1387

6- شماره 6، زمستان 1387

7- شماره 7، تابستان 1388

8- شماره 8، زمستان 1388

9- شماره 9، تابستان 1389

10- شماره 10، زمستان 1389

11- شماره 11، تابستان 1390

12- شماره 12، زمستان 1390

13- شماره 13، تابستان 1391

14- شماره 14، تابستان 1391

15- شماره 15، پاییز 1391

16- شماره 16، زمستان 1391

17- شماره 17، تابستان 1392

18- شماره 18، تابستان 1392

19- شماره 19، زمستان 1392

20- شماره 20، تابستان 1393

21- شماره 21، پاییز 1393

22- شماره 22، زمستان 1393

23- شماره 23، بهار 1394

24- شماره 24، تابستان 1394

25- شماره 25، پاییز 1394

26- شماره 26، زمستان 1394

27- شماره 27، بهار 1395

28- شماره 28، تابستان 1395

29- شماره 29، پاییز 1395

30- شماره 30، زمستان 1395

31-

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند