انجمن های ایرانی

• انجمن خوردگی ایران

انجمن خوردگی ایران در دیماه 1372 با همكاری متخصصین خبره و اساتید دانشگاهها و با هدف ارتقاء سطح دانش و مهندسی خوردگی، تلاش برای حفظ سازه‌ها، تاسیسات و زیرساختهای صنعتی و غیر صنعتی در مقابل خوردگی، جلوگیری از هدررفت میلیاردها تومان سرمایه ملی و همچنین به‌ منظور كاهش خسارات جانی و مالی ناشی از خوردگی تاسیس شد. “انجمن خوردگی ایران” در طول سال های فعالیت خود همواره در سطحی بالاتر از تمامی انجمن های علمی دیگر فعالیت کرده است، اعتبار این انجمن در میان صنعتگران و برگزاری 17 کنگره خوردگی، گواه این ادعا می باشد.

رئیس فعلی: آقای دکتر هادی عادل‎خانی

وبسایت: www.ica.ir

ایمیل: info@ica.ir

تلفن: 88344287 9821+

 

• انجمن بازرسی غیرمخرب ایران

با وجود اینکه تنها 4 سال از زمان تاسیس انجمن بازرسی غیرمخرب ایران در سال 1391 می گذرد، این انجمن توانسته است جایگاه مناسبی در میان شرکت های بازرسی داخلی داشته باشد. همچنین به لطف حضور آقای دکتر هنرور و آقای مهندس قائمی، این انجمن توانسته است ارتباطات موفقی با انجمن های بازرسی خارج از کشور از جمله ASNT داشته باشد و  کرسی کمیته بین المللی آزمون های غیرمخرب (ICNDT) را تصاحب کند.

رئیس فعلی: آقای دکتر فرهنگ هنرور

وبسایت: www.irndt.org

ایمیل: info@irndt.org

تلفن: 81032225 9821+

 

• انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران

انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران در سال 1358 با همكاری متخصصین خبره و اساتید دانشگاهها و با هدف ارتقاء سطح دانش صنعت جوش و بازرسی تاسیس شد. این انجمن موفق شد در سال 2014 افتخار عضویت بین المللی در کمیته بین المللی آزمایش های غیرمخرب (ICNDT) را کسب کند.

رئیس فعلی: آقای مهندس عبدالوهاب ادب آوازه

وبسایت: www.iwnt.com

ایمیل: info@iwnt.com

تلفن: 32231744 9831+

 

• انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب ایران

انجمن صنفی شرکتهای آزمایشهای غیرمخرب ایران به همت جمعی از اساتید و کارشناسان صاحب نظر در سال ۱۳۷۹ تاسیس و اساسنامه آن تهیه و تدوین شد. در فراخوان هیات موسس برای تشکیل مجمع عمومی ، نمایندگان شرکتهای مجری آزمایشهای غیرمخرب گرد آمدند و اساسنامه انجمن به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و اولین هیات مدیره آن انتخاب شد.

رئیس فعلی: آقای مهندس امیر دادخواه

وبسایت: www.irsnt.com

ایمیل: info@irsnt.com

تلفن: 66911166 9821+

 

• انجمن صنایع آبکاری ایران

در سال 1384 شرکت تعاونی صنایع آبکاری ایران در نشستی که با فعالان صنعت آبکاری داشت به پيشنهاد آقاي مهندس حميد سيفي اقدام به تشکیل کمیته هایی در زمینه های مختلف آبکاری از قبیل استاندارد، محیط زیست و نمايشگاه …  و تأسیس انجمن صنایع آبکاری کرد.

رئیس فعلی: آقای مهندس مهدی نوروزخان

وبسایت: www.iranplating.ir

ایمیل: ipia1386@gmail.com

تلفن: 44842240 9821+