شرکت های آموزشی

شرکت های آموزشی خوردگی و بازرسی فنی:

ردیف نام شرکت تلفن فکس صفحه اختصاصی
1 گاماراد 021-44298174 021-44298175 ندارد
2 تارادیس تابش آزما 021-66908665 021-66913736 ندارد
3 نفتا صنعت ناظران 021-66507298 021-66510805 ندارد
4 توف نورد ايران 021-88749549 021-88754280 ندارد

 

  • در صورتی که جای شرکت شما در لیست فوق خالی است، جهت ثبت رایگان با ما در ارتباط باشید (info[at]correng.ir).
  • برای ثبت صفحه اختصاصی شرکت خود در “مهندسی خوردگی” این صفحه را ببینید: معرفی شرکت شما