شرکت های بازرگانی

شرکت های بازرگانی با زمینه تجهیزات و لوازم خوردگی و بازرسی فنی:

ردیف نام شرکت تلفن فکس صفحه اختصاصی
1 ایرانیان هیبرید 0113-2397552 0113-2397552 ندارد
2 آزمونهای غیرمخرب پیشرفته 021-26213480 021-22046691 ندارد
3 پارند آزمون 021-88789236 021-88783187 ندارد
4 پرتو نمای طلوع 021-66435977 021-66927276 ندارد
5 پرتوکاران تابش 021-88613795-6 021-88602633 ندارد
6 پویشیار 021-22048765 021-22056482 اینجا
7 تابش نمای نوین 021-66909724 021-66909723 ندارد
8 تست های غیرمخرب ایران 021-88791932 021-88791933 ندارد
9 تولید بازرگانی نیاشیمی 021-88737228 021-88736384 ندارد
10 خانه صنعت باستان 021-41918 021-66465635 ندارد
11 خدمات نفت و گاز آمن پارس 021-88066498 021-88066986 ندارد
12 زنگ آزمون 021-88445401 021-88459716 ندارد
13 سبلان هیدرو شیمی 021-88614798-9 021-88607359 ندارد
14 سی جی ام ایتالیا 0513-7671360 0513-7671368 ندارد
15 کاوشکاران 021-88952176 021-88688325 ندارد

 

  • در صورتی که جای شرکت شما در لیست فوق خالی است، جهت ثبت رایگان با ما در ارتباط باشید (info[at]correng.ir).
  • برای ثبت صفحه اختصاصی شرکت خود در “مهندسی خوردگی” این صفحه را ببینید: معرفی شرکت شما