استاندارد API SPEC 5L / ISO 3183 به همراه ترجمه فارسی

17/07/17 0

مؤسسه نفت آمریکا (API) بزرگترین انجمن تجاری نفت و گاز طبیعی آمریکایی می‌باشد. این انجمن مدعی است که نماینده ۶۵۰ شرکت تولیدی، پالایشی، توزیع و بسیاری از دیگر جنبه‌های صنعت نفت است. این انجمن ماموریت خود را ایجاد سیاست‌های عمومی تاثیر گذار برای حمایت از یک صنعت قوی و قابل

خلاصه فارسی استاندارد API 570 2016

17/02/12 2

مؤسسه نفت آمریکا (API) بزرگترین انجمن تجاری نفت و گاز طبیعی آمریکایی می‌باشد. این انجمن مدعی است که نماینده ۶۵۰ شرکت تولیدی، پالایشی، توزیع و بسیاری از دیگر جنبه‌های صنعت نفت است. این انجمن ماموریت خود را ایجاد سیاست‌های عمومی تاثیر گذار برای حمایت از یک صنعت قوی و قابل

ترجمه استاندارد ASTM E407 – 07

17/02/12 0

ASTM E407-07 – Standard Practice for Microetching Metals and Alloys استاندارد میکرو اچ  فلزات و آلیاژها اینجا را کلیک کنید استاندارد E407  برای انجام آزمون های میکرو اچ بسیار اساسی است. محلول های اچ مورد استفاده برای آلیاژهای مختلف در جداول موجود در این استانداردبه سادگی قابل شناسایی و ساخت

ترجمه استاندارد ASTM E3 – 11

17/02/12 0

ASTM E3: Standard Guide for Preparation of Metallographic Specimens استاندارد آماده سازی نمونه‎های متالوگرافی هدف اولیه از آزمایشات متالوگرافی نشان دادن اجزا سازنده و ساختار فلزات و آلیاژهای آنها به وسیله یک میکروسکوپ نوری یا الکترونی می‎باشد. در موارد خاص، هدف از بررسی ریز ساختاری توسعه و گسترش جزئیات ریزتر

ترجمه استاندارد ASTM G102 محاسبه مقادیر مربوط به خوردگی

17/02/12 0

Standard Practice for Calculation of Corrosion Rates and Related Information from Electrochemical Measurements ترجمه استاندارد “نحوه محاسبه نرخ خوردگی و اطلاعات مرتبط با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی” توسط مهندس مصطفی دزفولی انجام شده است. این استاندارد شامل روش های محاسبه جریان خوردگی، نحوه محاسبه اکی والان گرم مواد، نحوه محاسبه

ترجمه استاندارد ASTM G1-2000

17/02/11 0

ASTM G1- Standard Practice for Preparing, Cleaning, and Evaluating Corrosion Test Specimens استاندارد آماده سازی، تمیزکاری و ارزیابی نمونه های آزمون خوردگی این استاندارد به عنوان یکی از مهم ترین دستور العمل های آماده سازی نمونه جهت آزمون های خوردگی پلاریزاسیون،  EIS و غوطه وری است. لازمه کارهای آزمایشگاهی دقیق

ترجمه استاندارد ASTM G5-1999

17/02/11 0

ASTM G5- Standard Reference Test Method for Making Potentiostatic and Potentiodynamic Anodic Polarization Measurements مرجع روش آزمون استاندارد برای اندازه گیری پولاریزاسیون های آندی پتانسیواستاتیک و پتانسیودینامیک برای انجام انواع آزمون های خوردگی پتانسیو استاتیک و پتانسیو دینامیک، نیاز به استاندارد مشخصی جهت نوع چیدمان یا ستاپ ابزار آزمون ضروری