آگهی مناقصه: انجام خدمات سالیانه بازرسی فنی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی – شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

17/07/13 0

نوع فراخوان آگهی مناقصه حوزه فعالیت فراخوان   امور بازرسی نوع برگزاری یک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ريال برآورد مالی 241355571384 تاريخ بازگشايی پاکات 3 / 6 / 1396 مهلت ارسال پيشنهاد 2 / 6 / 1396 مهلت دریافت اسناد 19/ 5/ 1396 تاريخ اعتبار پيشنهاد 19/ 8/

آگهی مناقصه: خريد لوله فولادی ۶ و ۸ اينچ – شرکت گاز لرستان

17/04/16 0

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۶ نوع انتشار فراخوان نوع فراخوان دعوتنامه حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا نوع برگزاری دو مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ريال برآورد مالی 15680000000 تاريخ بازگشايی پاکات ۱۱ / ۲ / ۱۳۹۶ مهلت ارسال پيشنهاد ۱۰

آگهی مناقصه: پروژه انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات شرکت گاز استان زنجان

17/03/16 0

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) به گزارش مهندسی خوردگی، شرکت گاز استان زنجان در نظر دارد پروژه انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات شرکت گاز استان زنجان را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید : الف ) شرح مختصر کار

آگهی مناقصه: کند کننده خوردگی سه فازی – شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب

17/03/05 0

تاریخ آخرین به روز رسانی ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۵ نوع انتشار ترک تشريفات نوع فراخوان دعوتنامه حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا   امور سازندگان نوع برگزاری يک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ريال برآورد مالی 7311000000 تاريخ بازگشايی پاکات ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۵

آگهی مناقصه: کند کننده خوردگی محلول در آب – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

17/03/04 1

تاریخ آخرین به روز رسانی ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵ نوع انتشار ترک تشريفات نوع فراخوان دعوتنامه حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا نوع برگزاری يک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ريال برآورد مالی 7000000000 تاريخ بازگشايی پاکات ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۹۵ مهلت ارسال پيشنهاد

آگهی مناقصه: انجام بازرسی فني٬ پرتونگاری صنعتی و خدمات جنبی – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

17/03/04 0

تاریخ آخرین به روز رسانی ۳ / ۱۱ / ۱۳۹۵ نوع انتشار فراخوان نوع فراخوان آگهی مناقصه حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری نوع برگزاری يک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ريال برآورد مالی 12339713000 تاریخ درج آگهی در روزنامه ۳ / ۱۱ / ۱۳۹۵ تاريخ بازگشايی پاکات ۲۴