چارت دروس اصلی دوره کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد

تعداد واحد های لازم برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد 32 واحد است که شامل 27 واحد اصلی و 5 واحد اختیاری است.

 

دروس اصلی

–         الکتروشیمی پیشرفته                      2 واحد

–         روش های نوین آنالیز مواد                2 واحد

–         آز. روش های نوین آنالیز مواد            1 واحد

–         سینتیک پیشرفته                          2 واحد

–         خوردگی پیشرفته                          2 واحد

–         آز خوردگی پیشرفته                       1 واحد

–         حفاظت کاتدی و آندی                    2 واحد

–         جنبه های مکانیکی خوردگی            2 واحد

–         اکسیداسیون و خوردگی داغ             2 واحد

–         آز حفاظت کاتدی و آندی                1 واحد

–         ترمودینامیک پیشرفته                    2 واحد

–         سمینار                                      2 واحد

–         پایان نامه                                   6 واحد

 

دروس اختیاری:

هر دانشگاه با توجه به سیاست های داخلی خود 5 واحد دروس اختیاری نیز ارائه می‎کند که معمولا شامل دروس رنگ، خوردگی در صنعت، خطا در اندازه گیری، متالورژی سطح پیشرفته و … می‎شوند.

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند