واکنش‎های کاتدی مهم صنعتی

جدول زیر تعدادی واکنش کاتدی مهم را به همراه پتانسیل تعادلی آنها نشان می‎دهد که اغلب در محیط‎های صنعتی یافت می‎شوند.

واکنش کاتدی پتانسیل تعادلی E0 (SHE)
1 2H++2e=H2 0
2 H2O+e=0.5H2+OH 820-
3 O2+4H++4e=2H2O  pH<7 1229+
4 O2+2H2O+4e=4OH  pH>7 401+
5 +Fe3++e=Fe2 771+
6 Cu2++2e=Cu 342+
7 Cr2O72-+14H++4e=2Cr2++7H2O 1333+
8 NO2+8H++6e=NH4++2H2O 890+
9 2H++NO3+e=NO2+H2O 940+
اگر نیم پیلی در کنار یکی از این واکنش‎ها دارای پتانسیل مثبت باشد، در حضور محیط خورنده، آن فلز حتما خورده می‎شود (اگر پسیو نشود).

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند