مکانیزم آسیب کلریدریک اسید (HCl)

هیدروکلریدریک اسید (HCl آبی) موجب هر دو نوع خوردگی موضعی و عمومی می‎شود و در محدوده غلظتی وسیعی در مقابل اکثر آلیاژهای رایج بسیار تهاجمی است.

این نوع خوردگی اغلب در بخارات حاوی آب و کاندنس هیدروژن کلراید از جریان بالاسر برج‎های تقطیر، fractionation و stripping به همراه خوردگی نقطه شبنم رخ می‎دهد. اولین قطرات آب کاندنس شده می‎توانند بسیار اسیدی باشند و نرخ خوردگی بالایی داشته باشند.

مواد حساس:

تمامی آلیاژهای مورد استفاده در صنایع پالایشی.

فاکتورهای بحرانی:

غلظت اسید HCl، دما و ترکیب آلیاژ؛ شدت خوردگی با افزایش غلظت اسید و دما افزایش می‎یابد.

– محلول HCl می‎تواند زیر نمک‎های آمونیوم کلراید یا آمین هیدروکلراید در لوله‎ها و مبدل‎ها تشکیل گردد. رسوبات تمایل دارند که آب موجود در فرآیند یا آب استفاده شده در شستشو را جذب کنند. جذب آب و تشکیل محلول اسیدی خوردگی آغاز می‎شود.

– فولادهای کربنی و کم آلیاژ در هر غلظت HCl که موجب pH پایین‎تر از 4.5 شود دچار خوردگی شدید می‎شود.

⁣واحدها و تجهیزات تاثیرپذیر(صنایع پالایشگاهی):
واحد نفت خام، واحد هیدروپروسسینگ، واحد تبدیل کاتالیستی.

⁣⁣بازرسی و پایش:

-در فولاد کربنی، آسیب اغلب به شکل خوردگی عمومی است اما به شکل بسیار موضعی در نقاطی که آب کاندنس شده است رخ می‎دهد.

-در نقاط اختلاط جریان‎های خشک حاوی کلراید با جریان‎های حاوی آب آزاد، این نوع خوردگی به طور جدی یافت می‎شود.

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند