درباره مهندسی خوردگی

اهداف مهندسی خوردگی:
– ایجاد بانک اطلاعاتی از شرکت های فعال حوزه بازرسی فنی و کنترل خوردگی؛
– ارائه اطلاعات علمی و صنعتی به روز و کافی؛
– تشویق مدیران صنایع به اصلاح نمودار های سازمانی و رویه های مهندسی؛
– فرهنگ سازی مدیریت خوردگی و اینتگریتی؛
– معرفی و آسیب شناسی بازرسی بر مبنای ریسک (RBI).


بانک اطلاعات صنایع بازرسی فنی و کنترل خوردگی


اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند